Make Text BiggerMake Text SmallerReset Text Size 
Εν συντομία...

Η Ευρυπύλη αποτελεί υπηρεσία της Βιβλιοθήκης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου του Β' ΕΠΕΑΕΚ «Εμπλουτισμός και Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών» (2000-2008). Το σχεδιασμό, την οργάνωση των πληροφοριών και τον εμπλουτισμό της πύλης ανέλαβε το Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας (του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας) με τη συνδρομή του Υπολογιστικού Κέντρου Βιβλιοθηκών. Στην επιστημονική ομάδα που συγκροτήθηκε, μετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, βιβλιοθηκονόμοι του Σπουδαστηρίου και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Σκοπός της Ευρυπύλης είναι να παρέχει μέσω του παγκόσμιου ιστού επιστημονική ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με δραστηριότητες που αφορούν στις αρχαιογνωστικές επιστήμες με έμφαση στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστημίων. Η αρχαία ελληνική και λατινική φιλολογία και γλώσσα, η αρχαιολογία, η ιστορία, η φιλοσοφία, το θέατρο, η μουσική, η θρησκεία και καθετί που είναι δυνατόν να θεωρηθεί σχετικό αποτελούν το αντικείμενο αυτής της προσπάθειας. Επιμέρους στόχος της είναι να προτείνει ελληνόγλωσσους δικτυακούς τόπους χρήσιμους για την αρχαιογνωστική εκπαίδευση και έρευνα μέσω επιλεγμένων συνδέσμων, που περιγράφονται και αξιολογούνται με επιστημονικά κριτήρια.

Χρονικά η Ευρυπύλη καλύπτει το διάστημα περίπου από το 3000 π.Χ μέχρι την ύστερη αρχαιότητα, τον 5ο και 6ο αι. μ.Χ., όταν ακόμη το αρχαίο πνεύμα μπορούσε να καρποφορεί. Σε ό,τι αφορά το γεωγραφικό εύρος που καλύπτει η πύλη, αυτό εκτείνεται ως τα απώτατα όρια όπου διαδόθηκε ο αρχαίος ελληνικός και ρωμαϊκός πολιτισμός: από την Ισπανία και τις Βρετανικές νήσους ως τη Βακτρία, και από τη νότια Ρωσία και τον Ρήνο ως τη βόρεια Αφρική.

Η Ευρυπύλη προσφέρει ενημέρωση σχετικά με συνέδρια, σεμινάρια, ανασκαφές, εκθέσεις και πάσης φύσεως δραστηριότητες με αρχαιογνωστικό χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς. Έχουν επιλεγεί οκτώ θεματικές κατηγορίες για την περιήγηση στο ενημερωτικό τμήμα της Ευρυπύλης, κάποιες από τις οποίες διαθέτουν υποκατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές περιέχουν ειδήσεις, ανακοινώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλα κείμενα, ορισμένα από τα οποία δημοσιεύονται για μικρό χρονικό διάστημα και άλλα για μεγαλύτερο.

Στην Αναζήτηση υπάρχει η δυνατότητα έρευνας στην πύλη συνολικά και σε επιμέρους τμήματά της, όπως π.χ στους Συνδέσμους, και γίνεται με μια ή περισσότερες λέξεις ή με φράση. Επισημαίνεται ότι η αναζήτηση αναφέρεται στο περιεχόμενο των πληροφοριών της πύλης (Νέα-Ανακοινώσεις, Παρουσιάσεις, Τίτλος - Περιγραφή - Λέξεις-κλειδιά) και όχι στο περιεχόμενο των ιστοτόπων στους οποίους οδηγούν οι Σύνδεσμοι.

Στο Ημερολόγιο Εκδηλώσεων εμφανίζονται, εκεί όπου οι ημερομηνίες είναι σημειωμένες με έντονα στοιχεία, σύντομες ανακοινώσεις για εκδηλώσεις του τρέχοντος μηνός ή επομένων μηνών. Μπορεί βεβαίως κανείς να ανατρέξει και σε προγενέστερες ημερομηνίες για εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Στους Συνδέσμους εμφανίζονται επιλεγμένες διαδικτυακές πηγές με μία διαφορετική κατάταξη, θεματική και ειδολογική, η οποία ισχύει μόνο για το τμήμα αυτό. Οι ιστότοποι που σταχυολογούνται, αναφέρονται σε πανεπιστημιακά τμήματα, προγράμματα σπουδών, ερευνητικά ιδρύματα και προγράμματα, βιβλιοθήκες, κρατικούς φορείς, ανασκαφές, συνέδρια, διαδικτυακές εκδόσεις, βάσεις δεδομένων κτλ. με αντικείμενο (είτε πρωτίστως είτε δευτερευόντως) τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο σε διάφορες πολιτιστικές εκφράσεις τους.

Στην περιγραφή δίδονται με συντομία και σαφήνεια όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το αντικείμενο της πηγής και τον ιστότοπο που τη φιλοξενεί, έτσι ώστε οι επισκέπτες να είναι σε θέση να κρίνουν άμεσα κατά πόσο η πηγή τούς ενδιαφέρει. Οι Σύνδεσμοι κατατάσσονται σε είκοσι τέσσερις (24) θεματικές κατηγορίες, κάποιες από τις οποίες έχουν υποκατηγορίες, και σε τρεις (3) ειδολογικές κατηγορίες. Οι θεματικές κατηγορίες σκοπό έχουν να κατευθύνουν τον επισκέπτη στην περιήγησή του σε διαδικτυακές πηγές σχετικές με ένα θέμα ή ένα γνωστικό αντικείμενο.

 
ΕΠΕΑΕΚ    Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών